Bijdrage

birds-2672101_1280
Maximaal 28 deelnemers

We streven naar een kamerkoor van maximaal 28 deelnemers.

De (jaarlijkse) bijdrage om de dirigent te betalen, de ruimte te huren, bladmuziek aan te schaffen, pr en overige kosten die nodig zijn om de continuïteit te realiseren worden over deze deelnemers verdeeld. Dat bepalen we steeds per half jaar (okt/mrt en apr/sept).

Aanwezigheidsrooster

De leden vragen wij een aanwezigheidsrooster steeds voor een half jaar in de vullen. Wanneer er minder dan veertien leden op een repetitie verwacht worden, kan na overleg met de dirigent besloten worden de repetitie niet door te laten gaan.

Opzegtermijn

De contributie wordt steeds per half jaar vastgesteld. Uiterlijk tot een maand voor het verstrijken van deze periode kan opgezegd worden.

Afspraken maken

Als koor maken we gezamenlijk over allerlei praktische zaken afspraken. Inmiddels hebben we een huishoudelijk reglement met elkaar afgesproken over  de contributie, het afmelden, thuis oefenen, ergens optreden, repertoire, enzovoorts.

Hieronder staat de tekst van het huishoudelijk reglement:

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close